Livet på Hvidbjerg Plejecenter

På Hvidbjerg Plejecenter har vi skabt et leve- og bomiljø, hvor beboerne kan leve et liv med stor indflydelse på egen hverdag. Du har som beboer både mulighed for privatliv og at være en del af det sociale fællesskab.
Vi er et botilbud, hvor du, dine pårørende og medarbejdere sammen er med til at videreføre den kendte hverdag og livsrytme, så du kan opleve tryghed, omsorg, ligeværdighed, tillid og humor. Vi forventer, at du tager del i hverdagens opgaver og beslutninger i samarbejde med personalet ud fra de ressourcer og behov du har. Du kan deltage i aktiviteter omkring de daglige gøremål, som er relevant for dig.

I de enkelte boenheder er I sammen med personalet i boenheden fælles om måltiderne og aktiviteterne gennem hele døgnet.

Vi tilbyder en indflytningssamtale, hvor vi drøfter dine ønsker og behov og laver aftaler for plejen og omsorgen. Du bliver tilknyttet to kontaktpersoner og en centersygeplejerske. 

Aktiviteter

Centerbygningen giver mulighed for, at beboerne kan mødes på tværs af boenhederne til fælles aktiviteter. Der er faste gudtjenester, hyggeligt samvær, motion, sangformiddage. Vi har nogle faste arrangementer, som følger højtider og årstiderne, f.eks. fastelavnsfest og påskefrokost. Desuden har vi en omsorgsklub for alle ældre i området.

Vi har en gruppe frivillige tilknyttet vores plejecenter. De er behjælpelige med arrangementer og besøger mange beboere i dagligdagen.

Vi har en husavis med kommende aktiviteter og omtale af de arrangementer, som vi har holdt.

Gæster

Vi har et lokale i centerbygningen, der efter aftale frit kan lånes til fx din fødselsdag og lignende. I står selv for arrangementet og oprydningen efterfølgende. 

Når du har gæster på besøg, har I mulighed for at købe the, kaffe og mad i de enkelte boenheder. 

Bruger- og pårørenderåd

Vi har et bruger- og pårørenderåd, som består af repræsentanter fra de enkelte boenheder. Det kan både være beboere og pårørende samt en personalerepræsentant og endelig lederen, som fungerer som sekretær for rådet.