Gå til hovedindhold

Livet på Hvidbjerg Plejecenter

På Hvidbjerg Plejecenter har vi skabt et leve- og bomiljø, hvor beboerne kan leve et liv med stor indflydelse på egen hverdag.

Indhold

  Du har som beboer både mulighed for privatliv og at være en del af det sociale fællesskab.
  Vi er et botilbud, hvor du, dine pårørende og medarbejdere sammen er med til at videreføre den kendte hverdag og livsrytme, så du kan opleve tryghed, omsorg, ligeværdighed, tillid og humor. Vi forventer, at du tager del i hverdagens opgaver og beslutninger i samarbejde med personalet ud fra de ressourcer og behov du har. Du kan deltage i aktiviteter omkring de daglige gøremål, som er relevant for dig.

  I de enkelte boenheder er I sammen med personalet i boenheden fælles om måltiderne og aktiviteterne gennem hele døgnet.

  Vi tilbyder en indflytningssamtale, hvor vi drøfter dine ønsker og behov og laver aftaler for plejen og omsorgen. Du bliver tilknyttet to kontaktpersoner og en centersygeplejerske. 

  Centerbygningen giver mulighed for, at beboerne kan mødes på tværs af boenhederne til fælles aktiviteter. Der er faste gudtjenester, hyggeligt samvær, motion, sangformiddage. Vi har nogle faste arrangementer, som følger højtider og årstiderne, f.eks. fastelavnsfest og påskefrokost. Desuden har vi en omsorgsklub for alle ældre i området.

  Vi har en gruppe frivillige tilknyttet vores plejecenter. De er behjælpelige med arrangementer og besøger mange beboere i dagligdagen.

  Vi har en husavis med kommende aktiviteter og omtale af de arrangementer, som vi har holdt.

  Vi har et lokale i centerbygningen, der efter aftale frit kan lånes til fx din fødselsdag og lignende. I står selv for arrangementet og oprydningen efterfølgende. 

  Når du har gæster på besøg, har I mulighed for at købe the, kaffe og mad i de enkelte boenheder. 

  Vi har et bruger- og pårørenderåd, som består af repræsentanter fra de enkelte boenheder. Det kan både være beboere og pårørende samt en personalerepræsentant og endelig lederen, som fungerer som sekretær for rådet.

  Se vedtægter

  Morsø Kommunes Visitation skal visitere dig til en plejebolig. For at blive visiteret til en plejebolig kræves det, at du ikke længere kan klare dig i din hidtidige bolig og har et omfattende behov for pleje, samvær og aktiviteter. Du skal endvidere selv udtrykke ønske om at ville bo i en plejebolig.

  Hvis du har behov for en plejebolig, kan du henvende dig til Morsø Kommunes Visitation på telefon 9970 6348.

  Om
  Boliger
  Personale