Gå til hovedindhold

Om Hvidbjerg Plejecenter

Hvidbjerg Plejecenter ligger i Hvidbjerg på Sydvestmors. Der er 24 plejeboliger fordelt på tre boenheder.

Indhold

  De enkelte boenheder har otte lejligheder og et fællesareal. Boenhederne har fast personale, som har samarbejde på tværs af boenhederne efter behov.

  Hver lejlighed består af stue med tekøkken, soveværelse og et badeværelse. Der er udgang til egen terrasse og et skur.

  Hvidbjerg Plejecenter er et plejecenter til ældre med betydelige funktionsnedsættelse. Det er typisk ældre med fysisk og/eller psykisk svækkelse. 

  Værdisæt

  • At enhver viser ansvar d.v.s. at alle er ansvarlige for at hverdagen fungere optimalt.
  • At alle viser åbenhed d.v.s. at man er i stand til at modtage positiv/negativ kritik og ros, at der altid er en åben dialog mellem personalet.
  • At alle viser hinanden respekt, trods vore forskellighed, viser tillid til hinanden, undgår brok og sladder i krogene.
  • At alle har et godt samarbejde, som bedst opnås gennem kommunikation, hjælpe/ støtte hinanden i alle situationer.
  • At alle føler medindflydelse, som opnås ved at alle kommer med løsningsforslag/fornyelser/ideer , ved at være aktiv og positiv ved møder og lign. Så der altid sker en udvikling.
  • At alle er fleksible, d.v.s. man vil strække sig langt for at få hverdagen til at fungere og altid være parat med en hjælpende hånd.
  • At alle føler tryghed, som skabes gennem gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø som alle er ansvarlige for.
  • At alle er selvstændig, i.f.t. til at tage ansvar, kan handle, løse problemerne frem for at skabe dem.
  • At alle er ærlig, det fremmer et godt arbejdsmiljø og samarbejde.
  • At alle føler arbejdsglæde ved deres arbejde, ved at vise omsorg for hinandens ve og vel, give plads til et godt grin. 
  • At den enkelte beboer oplever selvbestemmelse i.f.t. døgn rytme, tøjvalg, indretning af egen bolig o.s.v.
  • At den enkelte beboer føler at han/hun respekteres i.f.t. vaner, religion, skikke/ traditioner og personlighed.
  • At den enkelte beboer føler tryghed, ved gode og kendte rammer, godt kendskab personale/ beboer imellem, at der er hjælp når der er brug for det.
  • At den enkelte beboer føler medindflydelse, i forhold til aktiviteter i og uden for huset, kost, indretning i plejehjemmet.
  • At den enkelte beboer føler der bliver draget omsorg i den grad der er behov for det, både ved psykisk og fysisk kontakt (eks. Give et knus, trøste o.s.v.), personalet til gode ser de ressourcer den enkelte har.
  • At den enkelte beboer trives med at bo her, ved at skabe så hjemlige rammer som muligt. 
  • At den pårørende føler at de bliver respekteret.
  • At den pårørende føler en imødekommenhed, eks. Hygge i egen bolig uden indblanding, oplever harmoni og menneskelighed på fælles arealerne, tid til en snak med personale.
  • At de pårørende føler tryghed, ved gensidig åbenhed / tillid i forhold til personalet.
  • At de pårørende oplever en gensidig forståelse pårørende og personalet imellem side, når der er en svær situation, eks. have en af sine nærmeste der er dement eller alvorligt syg. Der kan være situationer hvor personalet ikke kan afse tid, til en samtale, men er altid villig til at lave en aftale.
  • At de pårørende føler at de får den information de har brug for.
  • At de pårørende har lyst til samarbejde, med pårørendes medvirken lykkes plejen endnu bedre.
  • At de pårørende har lyst til medinddragelse, eks. hjælpe med praktiske ting ved fødselsdage - borddækning/ oprydning o.s.v. Deltage i fælles aktiviteter, fælles arr. Hjælpe den ældre med at fortælle sin livshistorie som kan være en hjælp for personalet i hverdagen. Hjælpe med at holde den ældres tøj i orden – anskaffe nyt. Hjælpe med indretning. Støtte den ældre i alle gøre mål der falder dem vanskeligt o.s.v..
  • At fortsætte beboerens egen rytme og vaner – støtte beboeren i at fungere på egne betingelser.
  • Have mulighed for et indhold i dagligdagen ved bl.a. At deltage i de daglige gøremål – medarbejderen og Beboeren gør tingene sammen.
  • At gøre hverdagen til omdrejningspunktet.
  • At beboeren oplever sin lejlighed som sin private bolig.
  • At beboeren kan have mulighed for et naboskab. (med de andre beboere i boenheden).
  • At beboeren oplever at være med i et fællesskab, hvis de ønsker det. (besøge andre boenheder eller deltage i aktiviteter i centeret med andre ældre fra området).
  • At beboeren har mulighed for indflydelse på dagen og medbestemmelse i fællesskabet.
  • At medarbejderen vægter pleje og samvær lige højt.
  • At undgå den servicering der skaber større hjælpeløshed. 
  • Inddrage beboeren og dyrke lyst princippet – alle har lyst til noget – det er bare ikke altid vi husker at spørge.
  • Medarbejderen er på arbejde når beboeren har brug for det i deres vågne timer. (tilstræber at være 2 medarbejdere fra kl. 8.00 – 21.00 i hver boenhed).
  • At familien oplever at de kommer på besøg i et hjem.
  • At familien oplever at være med i en hverdag.
  • At familien / bekendte foretager sig de ting de før har gjort når de har været sammen med borgeren.
  • At familien giver det ind i boenheden, som de kan og har lyst til. 

  Morsø Kommunes Visitation skal visitere dig til en plejebolig. For at blive visiteret til en plejebolig kræves det, at du ikke længere kan klare dig i din hidtidige bolig og har et omfattende behov for pleje, samvær og aktiviteter. Du skal endvidere selv udtrykke ønske om at ville bo i en plejebolig.

  Hvis du har behov for en plejebolig, kan du henvende dig til Morsø Kommunes Visitation på telefon 9970 6348.

  Boliger
  Livet
  Personale