Personale

Der er ca. 25 ansatte på Hvidbjerg Plejecenter fordelt på social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, administrative medarbejdere og fleks- og skånejobbere. 

Der afholdes løbende kurser, som styrker os i arbejdet med demens og hjerneskadede.

Hver boenhed har fast personale med et team, som består af social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter og centersygeplejerske. Der er samarbejde på tværs af boenhederne efter behov.

Hvidbjerg Plejecenter er et uddannelsessted, hvor vi har social- og sundhedselever i praktik. I boksen kan du se mere om at blive social- og sundhedselev i Morsø Kommune.

Hjælp til rengøring ydes efter Morsø Kommunes standard for praktisk bistand.
Pedelopgaver klares i samarbejde med og af Kommunale ejendomme.