Personale

Der er ca. 25 ansatte på Hvidbjerg Plejecenter fordelt på social og sundhedspersonale, sygeplejersker, administrativ medarbejder, fleks- og skånejobbere. Vi er uddannelsessted for social- og sundhedselever.

Medarbejderne består af social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, centersygeplejerske, administrativ medarbejder og leder.

Der afholdes løbende kurser, som styrker os i arbejdet med demens og hjerneskadede.

Hver boenhed har fast personale med et team, som består af social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter og centersygeplejerske. Der er samarbejde på tværs af boenhederne efter behov.

Hvidbjerg Plejecenter er et uddannelsessted, hvor vi har social- og sundhedselever i praktik. I boksen kan du se mere om at blive social og sundhedselev i Morsø Kommune.

Hjælp til rengøring ydes efter Morsø Kommunes standard for praktisk bistand.
Pedelopgaver klares i samarbejde med og af Kommunale ejendomme.